Altijd in de buurt Mobiele Surveillance

Mobiele Surveillance

Alert op afwijkende situaties

Mobiele surveillance is één van de meest ingezette vormen van beveiligen. Het is veel meer dan een ‘oogje in het zeil houden’. De fysieke aanwezigheid van surveillanten is een effectief en preventief middel. Onze mensen zijn getraind om alert te zijn op situaties die wijzen op een mogelijke inbraak, storing of brand.

Inspectierondes

Ons surveillancewerk vindt meestal plaats buiten kantooruren. Na sluiting en voor opening van uw bedrijf.

U kunt ons inzetten voor:

  • Een openingsronde; waarbij we de toegangspoort openen, het alarm uitschakelen en een controleronde lopen. Op verzoek schakelen we de verlichting en verwarming in en starten we machines op.
  • Brand- en sluitronde; hierbij controleren we of alle ruimtes verlaten zijn. Of de ramen en deuren gesloten zijn en of er geen brandgevaarlijke situatie is. Het alarm wordt ingeschakeld en het pand afgesloten. Ook hier doen we bijzondere werkzaamheden op verzoek.
  • Interne en externe rondes; dit zijn controles die afgewerkt worden volgens een checklist. Daarbij is er altijd aandacht voor afwijkingen en abnormale situaties.

Alarmopvolging

Bij een alarm zijn de beveiligers snel op locatie om de alarmmelding te onderzoeken. Dat kan een inbraakalarm zijn, maar ook een brandalarm of een storing. Onze mensen zijn getraind om snel te handelen en bij calamiteiten de hulpdiensten te ondersteunen.

BHV en AED opgeleid

Alle beveiligers van Veneberg zijn BHV en AED opgeleid. Zij kunnen eerste hulp verlenen totdat de hulpdiensten er zijn. Ook een vorm van veiligheid die thuishoort in ons dienstenpakket.

Surveillance in woonomgevingen

De plek waar je je echt veilig wilt voelen is natuurlijk thuis. Het Veneberg Security Team surveilleert daarom ook voor particulieren. In wijken met weinig sociale controle is dit een uitkomst. In een inbraakgevoelige en onrustige buurt werkt deze preventie uitstekend.