Uitbesteden van de beheerderstaken van uw BMI

Beheerder Brandmeldinstallatie

Beheerder BMI

Een goed werkende brandmeldinstallatie en/of ontruimingssysteem kan het verschil betekenen tussen door te kunnen gaan met uw bedrijf na een brand of niet. Of erger nog, het verschil tussen leven en dood. Het Veneberg Security Team realiseert zich dit als geen ander en verzorgen  daardoor graag het onderhoud van uw BMI. Een wettelijke verplichting voor iedere gecertificeerde brandmeldinstallatie en/of ontruimingssysteem in Nederland volgens het bouwbesluit 2012.

Een beheerder brandmeldinstallatie heeft als taken de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een BMI, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en 2. Het beheer word maandelijks uitgevoerd door een betrouwbare gediplomeerde beheerder brandmeldinstallatie.

 

Maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie;

De maandelijkse taken van een beheerder brandmeldinstallatie omvatten de volgende werkzaamheden:

 • Controle op de doormelding en het ontvangst van storingsmeldingen.
 • Visuele controle van de brandmeldcentrale, nevenpanelen, brandweerpanelen en LED test.
 • Controle op de doormelding en het ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding.
 • Het bijwerken van een digitaal logboek

 

Vier/acht maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie;

Na vier en acht maanden zijn er extra taken welke de beheerder brandmeldinstallatie moet uitvoeren.

 • De werking van de meldfunctie van alle meldergroepen checken op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen.
 • De bereikbaarheid van alle handbrandmelders controleren en de visuele controle op de werking
 • De vrije ruimte rond alle automatische brandmelders controleren en visuele controle op de werking
 • De overeenstemming van de alarmorganisatie/BHV organisatie met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie controleren.
 • Veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie in de gaten houden.
 • De overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie controleren.
 • Het logboek bijwerken

RISICO BIJ HET NIET UITVOEREN VAN DE TAKEN: BOETES

Wat gebeurt er met uw brandmeldinstallatie wanneer de beheerder zijn taken niet met regelmaat uitvoert? De kans op vals alarm neemt toe, wat u veel geld kan kosten. Boetes voor een vals alarm kunnen oplopen van €1.000,- tot  €1.500. Ook verslechtert dit de conditie van uw installatie, waardoor storingen zich voor kunnen doen. Het beheren van uw brandmeldinstallatie is daarom onmisbaar voor het optimaal functioneren ervan.

Natuurlijk kunt u één van uw medewerkers aanstellen en hem daarmee verantwoordelijk maken tot Beheerder Brandmeldinstallatie. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit beheer uit handen te geven. Zo bent u zekerder van uw zaak en de veiligheid van uw personeel.