Beveiliging Deventer?

Laat dat maar aan ons over!

Beveiligingsdiensten Deventer

ALERT OP AFWIJKENDE SITUATIES

Mobiele surveillance is één van de meest ingezette vormen van beveiligen. Het is veel meer dan een ‘oogje in het zeil houden’. De fysieke aanwezigheid van surveillanten is een effectief en preventief middel. Onze mensen zijn getraind om alert te zijn op situaties die wijzen op een mogelijke inbraak, storing of brand.

U kunt ons o.a. inzetten voor:

  • Een openingsronde; waarbij we de toegangspoort openen, het alarm uitschakelen en een controleronde lopen. Op verzoek schakelen we de verlichting en verwarming in en starten we machines op.
  • Brand- en sluitronde; hierbij controleren we of alle ruimtes verlaten zijn. Of de ramen en deuren gesloten zijn en of er geen brandgevaarlijke situatie is. Het alarm wordt ingeschakeld en het pand afgesloten. Ook hier doen we bijzondere werkzaamheden op verzoek.
  • Interne en externe rondes; dit zijn controles die afgewerkt worden volgens een checklist. Daarbij is er altijd aandacht voor afwijkingen en abnormale situaties.
  • Surveillance; Tijdens de surveillance uren (17.00 uur t/m 07.00 uur en in het weekend 24 uur per dag) surveilleert het Veneberg Security Team B.V. met duidelijk herkenbare surveillancewagens door Deventer. Bij een alarmering is het Veneberg Security Team B.V. dus snel ter plaatse. Vanuit de surveillance controleert het Veneberg Security Team B.V. de deelnemers vanaf de openbare weg. Hierbij word gelet op verdachte situaties, openstaande deuren en ramen, opengeknipte hekwerken, brandgevaarlijke situaties, verdachte situaties rondom het pand en andere onregelmatigheden.
  • Alarmopvolging; Bij een alarm zijn de beveiligers snel op locatie om de alarmmelding te onderzoeken. Dat kan een inbraakalarm zijn, maar ook een brandalarm of een storing. Onze mensen zijn getraind om snel te handelen en bij calamiteiten de hulpdiensten te ondersteunen.
  • Winkelsurveillance; Het is de essentie van winkelsurveillance; voorkomen en optreden. Een beveiliger op de winkelvloer laat criminelen wel 2x nadenken om in de fout te gaan. De preventieve werking van herkenbare security beperkt het aantal winkeldiefstallen. Dat is een feit. Voor winkelpersoneel en klanten is het een stuk prettiger werken en winkelen met een surveillant in de buurt.
  • Objectbeveiliging/Portiersdiensten; De eerste fysieke kennismaking met een onderneming of instantie is op weg naar de receptie. Op dat moment hebt u al een indruk gevormd over de gastvrijheid, de professionaliteit en de betrouwbaarheid van dat bedrijf. Dat geldt voor bezoekers maar ook voor leveranciers. We hoeven u niet uit te leggen hoe belangrijk de objectbeveiligers en receptiemedewerkers van Veneberg voor u zijn. Onze objectbeveiligers kunnen naast hun primaire taak ook een receptie- of portierstaak hebben. Denk aan:het registreren van bezoekers, in ontvangst nemen van goederen, sleuteluitgifte en -administratie, licht administratieve handelingen, eerste hulp, brandpreventie, hulp bij calamiteiten.
  • Beheerder BMI; Een goed werkende brandmeldinstallatie en/of ontruimingssysteem kan het verschil betekenen tussen door te kunnen gaan met uw bedrijf na een brand of niet. Of erger nog, het verschil tussen leven en dood. Het Veneberg Security Team realiseert zich dit als geen ander en verzorgen daardoor graag het onderhoud van uw BMI. Een wettelijke verplichting voor iedere gecertificeerde brandmeldinstallatie en/of ontruimingssysteem in Nederland volgens het bouwbesluit 2012. Een beheerder brandmeldinstallatie heeft als taken de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een BMI, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en 2. Het beheer word maandelijks uitgevoerd door een betrouwbare gediplomeerde beheerder brandmeldinstallatie.

Wij gaan voor u! 

Van een All-in abonnement met surveillance tot enkel een basis alarmopvolgingsabonnement en van het lopen van rondes tot de verplichte beheerderstaken van uw brandmeldinstallatie.

 

Met het Veneberg Security Team bent u totaal ontzorgd!

 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?                     Laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen contact met u op!